2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % dane!
 
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!
 
Získané finančné prostriedky občianske združenie použije na skvalitnenie, spestrenie a spríjemnenie výchovy, výučby a hier detí navštevujúcich našu materskú školu. 
 
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to,
 
Ako postupovať

- Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie Vám robí zamestnávateľ?

Dňa 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dene a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech príjmateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie 2 %- pre občianske združenie.pdf , v ktorom sú už vyplnené údaje o príjmateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo zaneste do MŠ (najneskôr do 24.04.2018).

- Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 príjmateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť : 
Obchodné meno, alebo názov : Rodičovské združenie pri Materkej škole, Ul. družstevná 10,Martin
Sídlo-obec,PSČ,ulica,čísla :       Ul.družstevná 10, 03601 Martin
Právna forma :                        Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID) :  42434319
Bankové spojenie:                    IBAN : SK 09 0900 0000 0003 5174 0465   
 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Ochutnávka nátierok 28.11.2018

03.12.2018 13:18
Dňa 28.11.2018 sa v...

—————

Školné december 2018 a január 2019

26.11.2018 12:51
Vážení...

—————

Poďme deti baviť pohybom

12.11.2018 10:38
Aj v tomto školskom...

—————